top of page

Polityka prywatności

1. Właścicielem Serwisu CzulaPsycholog.pl oraz administratorem Twoich danych osobowych jest Dorota Przybylska, prowadząca działalność nierejestrowaną pod nazwą Czuła Psycholog, ul. Katowicka 134 B/28, 41-500 Chorzów, NIP 6452269152, zwana dalej "Administratorem”.

2. Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowana/y:
a) otrzymywaniem wiadomości (poprzez newsletter) na temat nowości w ofercie serwisu CzulaPsycholog.pl
b) otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy marketingowej z Administratorem
c) uczestnictwem w konsultacji online, warsztacie lub innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora.

 

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).3. W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3, takich jak np. imię, nr telefonu czy e-mail kontaktowy.

4. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. W celu obsługi zapytania, czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np. firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia umowy, zamówienia produktów czy innych materiałów związanych z zamówioną usługą) podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne (w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie usługi czy produktów). Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

6. Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:

- obsłużyć Twoje zapytanie 
- obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w szkoleniu, warsztacie, konsultacji
- dostarczyć Ci zamówione treści bądź produkty online
- móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody)

- komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia)

7. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@czulapsycholog.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

8. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu

 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies

 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji

 • statystycznym

 • marketingowym

 • udostępniania funkcji Serwisu

 

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii


10. Chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych w serwisie? Napisz na kontakt@czulapsycholog.pl.

bottom of page